4670027232182272
49991 Hydro Plus Anti Age & Toning Hydrosol 200ml (有機玫瑰抗老緊緻花露) 適合任何膚質作為化妝水使用。特別針對成熟、暗啞、缺乏護理的肌膚,則可作為抗衰老養顏液。有機玫瑰抗老緊緻花露有效緊緻、鎮定和淨化肌膚。當中多種有機成份如玫瑰花露、七葉樹萃取和橄欖葉萃取有對抗衰老和減少細紋的功效。初榨蘆薈則能舒緩和滋潤皮膚。用棉花沾上花露敷在眼睛上,有效舒緩發紅和腫脹的問題。 成份:有機玫瑰花露、有機橄 Product #: jayanti-49991 Hydro Plus Anti Age & Toning Hydrosol 200ml (有機玫瑰抗老緊緻花露) 2024-11-28 Regular price: $HKD$260.0 Available from: Bio Angel Organic BeautyIn stock